24 czerwca 2021 roku - zakończenie procesu akredytacji

24 czerwca 2021 roku zakończyliśmy proces akredytacji podpisując umowę z Sekretarzem Generalnym Szkół Europejskich co oznacza, że nasza Szkoła uzyskała od dnia 1 września 2020 roku status Akredytowanej Szkoły Europejskiej

Sprawdź aktualną ofertę edukacyjną Szkoły

Zobacz również debatę o przyszłości Unii Europejskiej przygotowaną i przeprowadzoną przez uczniów naszego liceum w dniach 22-23 czerwca 2021 roku: https://feu-conference.ies.waw.pl