Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
 
21 marca - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową