Kalendarz Szkolny 2019/2020
co, gdzie i kiedy
02.09.2019 Inauguracja roku szkolnego – Piknik
02.09.2019 - 06.09.2019 Zielona Szkoła
17.09.2019 Zebranie informacyjne dla Rodziców (klas przedszkolnych i „0”, klas 1-3 szkoły podstawowej)
18.09.2019 Zebranie informacyjne dla Rodziców (klas 4-8 szkoły podstawowej)
24.09.2019 Zebranie informacyjne dla Rodziców (klas I liceum - Year 9 i klas I-III 3-letniego Liceum)
26.10.2019 - 03.11.2019 Ferie jesienne
08.11.2019 Koniec I kwartału nauki
11.11.2019 Święto Odzyskania Niepodległości
12.11.2019 Początek II kwartału nauki
12.11.2018 Dzień wolny od zajęć szkolnych
12.11.2019 Spotkania z Rodzicami
07.12.2019 Szkolny kiermasz świąteczny
19.12.2019 Koncert Świąteczny
20.12.2019 - 05.01.2020 Święta Bożego Narodzenia / Nowy Rok - Ferie świąteczne
06.01.2020 Święto Trzech Króli
25.01.2020 Studniówka
31.01.2020 Koniec (II kwartału) pierwszego semestru nauki
03.02.2020 Początek drugiego semestru nauki (III kwartału)
08.02.2020 - 23.02.2020 Ferie zimowe
15.02.2020 Termin składania deklaracji Rodziców o kontynuacji nauki dziecka w następnym roku szkolnym
25.02.2020 Spotkania z Rodzicami
07.03.2020 Dzień Otwarty
09.04.2020 - 14.04.2020 Swieta Wielkanocne / Ferie wiosenne
17.04.2020 Koniec III kwartału nauki
20.04.2020 Początek IV kwartału nauki
21.04.2020 Spotkania z Rodzicami
01.05.2020 Swieto pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych
03.05.2020 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych
01.05.2020 - 22.05.2020 Matura Miedzynarodowa IB DP
01.05.2020 - 30.06.2020 Brytyjskie egzaminy IGCSE
05/06.2020 Egzaminy wstępne / Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do liceum
09.05.2020 Dzien Europejski
19.05.2020 Spotkania z Rodzicami
20.05.2020 Informacja do Rodziców o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
01.06.2020 Dzień Sportu - Międzynarodowy Dzień Dziecka
05.06.2020 Ceremonia zakonczenia roku szkolnego dla maturzystów
11.06.2020 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych
12.06.2020 Dzień wolny od zajęć szkolnych
16.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – język polski *
17.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – matematyka *
18.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – język obcy - angielski *
26.06.2020 Koniec roku szkolnego
27.06.2020 - 31.08.2020 Wakacje letnie


Pierwszy Kwartał: 45 dni
Drugi Kwartał: 47 dni
Pierwszy Semestr: 92 dni / 19 tygodni
 
Trzeci Kwartał: 41 dni
Czwarty Kwartał: 47 dni
Drugi Semestr: 88 dni / 18 tygodni


Kalendarz 2019/2020 - wersja PDF (Projekt)

Kalendarz 2020/2021 - wersja PDF (Projekt)
* terminy egzaminu ósmoklasisty ustala Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Kalendarz 2018/2019
Kalendarz 2017/2018
Kalendarz 2016/2017
Kalendarz 2015/2016
Kalendarz 2014/2015
Kalendarz 2013/2014
Kalendarz 2012/2013
Kalendarz 2011/2012
Kalendarz 2010/2011
Kalendarz 2009/2010
Kalendarz 2008/2009
Kalendarz 2007/2008
Kalendarz 2006/2007
Kalendarz 2005/2006