Kalendarz Szkolny 2015/2016
co, gdzie i kiedy
01.09.2015 Inauguracja roku szkolnego
07.09.2015 - 11.09. 2015 Zielona Szkoła
22.09.2015 Zebranie informacyjne dla Rodziców (klasy: przedszkolne i '0', klasy: 1-3 szkoły podstawowej)
23.09.2015 informacyjne dla Rodziców (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
30.09.2015 Zebranie informacyjne dla Rodziców (gimnazjum i liceum)
30.10.2015 Koniec I kwartału nauki
02.11.2015 - 08.11.2015 Ferie jesienne
11.11.2015 Święto Odzyskania Niepodległości - dzień wolny od zajęć szkolnych
09.11.2015 Początek II kwartału nauki
17.11.2015 Spotkania z Rodzicami
05.12.2015 Szkolny kiermasz świąteczny
18.12.2015 Koncert Świąteczny
19.12.2015 - 03.01.2016 Święta Bożego Narodzenia / Nowy Rok - Ferie świąteczne
06.01.2016 Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć szkolnych
16.01.2016 Festiwal Uniwersytetów
23.01.2016 Studniówka
29.01.2016 Koniec (II kwartału) pierwszego semestru nauki
01.02.2016 - 14.02.2016 Ferie zimowe
15.02.2016 Termin składania deklaracji Rodziców o kontynuacji nauki dziecka w następnym roku szkolnym
15.02.2016 Początek drugiego semestru nauki (III kwartału)
23.02.2016 Spotkania z Rodzicami
05.03.2016 Dzień Otwarty
24.03.2016 - 29.03.2016 Swieta Wielkanocne / Ferie wiosenne
05.04.2016 Sprawdzian umiejetnosci dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej *
15.04.2016 Koniec III kwartału nauki
18.04.2016 Początek IV kwartału nauki
18.04.2016 Egzamin gimnazjalny – czesc humanistyczna *
19.04.2016 Egzamin gimnazjalny – czesc matematyczno-przyrodnicza *
20.04.2016 Egzamin gimnazjalny – jezyk obcy - angielski *
26.04.2016 Spotkania z Rodzicami
01.05.2016 Swieto pracy – dzien wolny od zajec szkolnych
02.05.2016 Dzien wolny od zajec szkolnych
03.05.2016 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
02.05.2016 - 20.05.2016 Matura Miedzynarodowa IB DP
02.05.2016 - 24.06.2016 Brytyjskie egzaminy IGCSE
09.05.2016 Dzien Europejski
22.05.2015 Informacja do Rodziców o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
14.05.2016 Dzien Otwarty / Egzaminy wstepne dla kandydatów do gimnazjum i liceum
17.05.2016 Spotkania z Rodzicami
20.05.2016 Informacja do Rodziców o uczniach zagro>onych ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
21.05.2016 Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do gimnazjum i liceum
25.05.2016 Ceremonia zakonczenia roku szkolnego dla maturzystów
26.05.2016 Bo>e Ciało – dzien wolny od zajec szkolnych
01.06.2016 Miedzynarodowy Dzien Dziecka – Dzien Sportu
24.06.2016 Koniec roku szkolnego
27.06.2016 - 31.08.2016 Wakacje letnie


Pierwszy Kwartał: 44 dni
Drugi Kwartał: 48 dni
Pierwszy Semestr: 92 dni / 19 tygodni
 
Trzeci Kwartał: 41 dni
Czwarty Kwartał: 47 dni
Drugi Semestr: 88 dni / 19 tygodni


Kalendarz 2015/2016 - wersja PDF

* terminy sprawdzianu umiejętności dla uczniów klas szóstych oraz  egzaminu gimnazjalnego ustala Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Kalendarz 2014/2015
Kalendarz 2013/2014
Kalendarz 2012/2013
Kalendarz 2011/2012
Kalendarz 2010/2011
Kalendarz 2009/2010
Kalendarz 2008/2009
Kalendarz 2007/2008
Kalendarz 2006/2007
Kalendarz 2005/2006