Akredytacja IBO - edukacyjny znak jakości
IBO
Międzynarodowe Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, od lutego 2007 roku posiada akredytację International Baccalaureate Organization. Realizuje ono program międzynarodowej matury IB (Diploma Programme). Organizacja IBO powstała pod koniec lat 60-tych w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli - wywodzący się z różnych państw - nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji. Od tego czasu, na świecie powstało ponad 2372 szkoły IB w 143 krajach, w tym 32 w Polsce.

Celem nauczania i wychowania szkoły IB, jest całościowa edukacja człowieka otwartego na świat, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji, a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami, którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową. Uczniowie do egzaminów międzynarodowej matury IB DP przygotowują się przez dwa lata. Jest to czas nie tylko intensywnej nauki, ale również rozwoju osobistego i społecznego.

Dyplom ukończenia matury międzynarodowej IB DP uznawany jest przez wszystkie uczelnie wyższe na świecie i rozpoznawany jako znak jakości w nauczaniu. Nasi abiturienci studiują na prestiżowych uczelniach, takich jak University College London, University of Edinburgh, Aberdeen University, Southampton University, University of Amsterdam, University of Leuven, University of Rome, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie czy Akademia Leona Koźmińskiego.

Od sześciu lat nasi uczniowie uzyskują wyniki powyżej średniej światowej, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela. Wyniki abiturientów Międzynarodowego Europejskiego Liceum Ogólnokształcące w Warszawie w latach 2012-2017z, na tle średniej światowej w szkołach IB.

2012
IES / Średnia światowa
2013
IES / Średnia światowa
2014
IES / Średnia światowa
2015
IES / Średnia światowa
2016
IES / Średnia światowa
2017
IES / Średnia światowa
Średnia liczba punktów uzyskana na dyplomie 32 / 29 33 / 29 30 / 30 32 / 29 33 / 30 33 / 29.95
Średnia ocena uzyskana na dyplomie 5.14 / 4.67 5.05 / 4.69 5.15 / 4.76 5.00 / 4.87 5.50 / 5.00 5.28 / 4.99
(Porównania wyników dokonano na podstawie http://www.ibo.org/facts/statbulletin/dpstats/)

IESteśmy dla tych, którzy chcą więcej!