Klasa pierwsza liceum – wprowadzenie w IB poprzez IGCSE

Trzyletnie licea ogólnokształcące w Polsce, które zdecydowały się nauczać według dwuletniego programu matury międzynarodowej IB DP, borykają się od lat z problemem programowego zagospodarowania klasy pierwszej, nazywanej klasą pre-IB.

My znaleźliśmy rozwiązanie!

W klasie pierwszej realizujemy brytyjski program, IGCSE (więcej o programie na stronie http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/igcse/overview). Zachęcamy uczniów, by wybrali w klasie pierwszej taki zestaw przedmiotów, który pozwoli im płynnie przejść do sześcioprzedmiotowego systemu matury międzynarodowej. Z naszego wieloletniego doświadczenia w nauczaniu programów brytyjskich wynika, że w przypadku większości przedmiotów stanowią one świetne, merytoryczne wprowadzenie do programu IB DP.

W pierwszej klasie liceum uczniowie wybierają, co najmniej sześć przedmiotów z następujących grup:

Język ojczysty język polski lub język angielski
Drugi język język niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski
Nauki humanistyczne
i społeczne
biznes, informatyka, historia, psychologia
Nauki ścisłe biologia, chemia, fizyka, computer studiem
Matematyka "Core" (poziom podstawowy), "Extended" (poziom rozszerzony)
Sztuka Sztuki plastyczne


W maju i czerwcu odbywa się sesja egzaminacyjna, podczas której nasi uczniowie przystępują do egzaminów brytyjskich IGCSE. Nasza Szkoła jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym: Cambridge International Examination, AQA Examination oraz Edexcel International GCSE.