Zasady rekrutacji do klasy trzeciej liceum i w trakcie trwania roku szkolnego
Istnieje możliwość dołączenia do każdej klasy liceum w trakcie trwania roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu ostatniego raportu/świadectwa z poprzedniej szkoły. Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, przyjęty na specjalnych warunkach, może ubiegać się o zniżki czesnego dopiero w następnym roku szkolnym.