Zapisy na egzaminy wstępne
podczas dnia otwartego: 13 maja 2017 roku, w godzinach od 10.00. do 14.00

e-mailem lub w Sekretariacie Szkoły 10 maja 2017 roku, w godzinach od 9.00. do 16.00.

Do zapisu na egzaminy wstępne wymagane są:

1. dokument tożsamości,
2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.
3. zaświadczenia o osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych.

Opłata łączna za egzaminy wstępne oraz rozmowę kwalifikacyjną wynosi: 350,00 PLN
Należy ją uiścić przelewem bankowym na podane niżej konto z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz tytułu wpłaty: egzaminy wstępne do liceum. Kserokopię dowodu wpłaty należy okazać podczas zapisu na egzaminy wstępne w Sekretariacie Szkoły.

Konto bankowe
INTERNATIONAL EUROPEAN SCHOOL                                     
BANK PEKAO S.A. XVIII ODDZIAŁ W WARSZAWIE AL.JANA PAWŁA II 61B

PLN IBAN: PL 64 1240 2063 1111 0000 0201 1040

SWIFFT CODE: PKOPPLPW