Jan Kułakowski
(1930-2011)
Działacz europejskich i światowych związków zawodowych
Pierwszy Ambasador Polski przy Unii Europejskiej
Główny negocjator wejścia Polski do Zjednoczonej Europy
Patron Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie

World and European trade unions activist
The first Polish Ambassador to the European Union
The head negotiator for Poland's accession to United Europe
Patron of the International European School*Warsaw

Responsable syndical européen et international
Premier Ambassadeur de Pologne auprès de L'Union européenne
Négociateur en chef de l'accession de la Pologne à L'Union européenne
Patron d'honneur de L'Ecole Européenne Internationale de Varsovie

Warszawa, 2.09.2012


Jan Kułakowski urodził się 25 sierpnia 1930 roku. Jego ojciec był Polakiem, a matka Belgijką. W czasie II wojny światowej stracił ojca i siostrę, a sam w wieku 14 lat walczył w powstaniu warszawskim. W roku 1946 wyemigrował wraz z matką do Belgii gdzie studiował i uzyskał tytuł doktora prawa. W roku 1954 rozpoczął swoją wieloletnią działalność związkową. W latach 1974-1988 pełnił funkcję sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy, największej organizacji związkowej na świecie. Walczył o więźniów politycznych i poszanowanie praw człowieka w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Przeciwstawiał się wszelkim systemom totalitarnym, rasizmowi i przejawom ksenofobii. Dzięki jego staraniom w roku 1981 do tej największej, międzynarodowej centrali związkowej afiliowano największy w dziejach związek zawodowy Solidarność. Po roku 1989 przyjął stanowisko pierwszego polskiego ambasadora przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. W rządzie Premiera Jerzego Buzka został pierwszym polskim ministrem i pełnomocnikiem do spraw negocjacji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W roku 2004 wybrany został do Parlamentu Europejskiego. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 25 czerwca 2011 roku. Pochowany został na warszawskich Powązkach 1 lipca 2011 roku. W tym dniu Polska, którą Jan Kułakowski wprowadził do Zjednoczonej Europy, obejmowała swoją pierwszą prezydencję w Unii Europejskiej.


W dniu 2 września 2002 roku Jan Kułakowski dokonał uroczystego otwarcia Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie - naszej Szkoły. W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia, 2 września 2012 roku Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie przyjęła Jego imię.

Jan Kułakowski był wielkim Polakiem i Europejczykiem. Był wzorem odwagi, mądrości i odpowiedzialności dla przyszłych pokoleń.