PROJEKT PO WER

Od 2017 r. Międzynarodowa Szkoła Europejska jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „PO WER”. W ramach projektu “Ze Szkołą Europejską do Europy” – podniesienie jakości edukacji dwujęzycznej i międzykulturowej nasi nauczycieli wzięli udział w międzynarodowych szkoleniach.

Creative activities and motivating materials with focus on Scotland , Szkocja

Marta Kotte, Anna Hollanek, Paulina Kalinowska

Szkolenie było dla nas wspaniałym doświadczeniem z wielu powodów. Przede wszystkim, warsztaty językowe ze świetna metodyczką Lucy Norris pozwoliły nam przetestować wiele pomysłów na angażującą lekcję języka obcego, zobaczyć jak można włączyć telefony komórkowe jako wszechstronne narzędzia do pracy na lekcji, zamiast się ich obawiać. Równie ważna była wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, którzy brali udział w szkoleniu. Dowiedziałyśmy się jak wyglądają doświadczenia i wyzwania w nauce języka angielskiego w Szwecji, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii, a także na Węgrzech i na Łotwie. Prawdziwą przyjemnością była możliwość przynajmniej pobieżnego zapoznania się z kulturą Szkocji, zwiedzanie Edynburga, Saint Andrews i Glasgow oraz warsztaty na temat historii i literaury Szkocji. W obliczu dokonującej się obecnie reformy edukacji w Polsce bardzo ciekawe i przydatne były wizyty w szkołach średnich w Dunfermline i Kirkaldy, mamy nadzieję, że przynajmniej kilka z nich, takich jak wymiana ze szkołą ze Sztokholmu, uda się zrealizować.


New Technologies Used in the Finnish School System, Finlandia

Monika Pałka

Celem szkolenia było zapoznanie się z różnymi systemami uczenia się i nauczania stosownymi w fińskim systemie oświatowym: budynki, wyposażenie sal w ICT, wirtualna rzeczywistość, które mają przygotować uczniów do pracy i życia w nowoczesnym świecie. Uczestnicy kursu odwiedzili 3 budynki szkolne: szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum. Zapoznali się z programem nauczania, metodami oraz pomocami dydaktycznimi używanymi na poszczególnych stopniach kształcenia.


Language Learning, Fun &Games: Methodology for Primary School, Malta

Katarzyna Mielnicka, Paulina Sosnowska

W trakcie kursu kształciłyśmy się w następujących obszarach: profil młodego ucznia, zachęcanie uczniów do mówienia, typy uczniów i inteligencja wieloraka, wspólne uczenie się, piosenki i muzyka oraz ich potencjał edukacyjny, nauczanie języka poprzez pracę nad projektem, zabawy z Grammar Games, potoczny język angielski i idiomatyczny.

Poprawiłyśmy swoje umiejętności w głównym języku obcym używanym podczas wyjazdu. Wiele dowiedziałyśmy się o dobrych praktykach za granicą. Przeprowadziłyśmy eksperymenty i opracowałyśmy nowe praktyki edukacyjne i metody nauczania. Nasz udział w tym kursie doprowadzi do zastosowania nowych metod nauczania i do lepszej motywacji uczniów do przedmiotów, których nauczamy.

To było wspaniałe doświadczenie i pomogło nam bardzo się rozwinąć. Spotykałyśmy też kilku naprawdę dobrych nauczycieli, z którymi utrzymujemy kontakt po zakończeniu kursu. To otwierająca oczy i wspaniała podróż, kiedy możesz nauczyć się więcej o innych kulturach i o sobie.


Content and Language Integrated Learning, Wielka Brytania

Małgorzata Byca

Celem szkolenia było zwiekszenie i odświeżenie kompetencji nauczyciela w zakresie użycia języka angielskiego na lekcjach geografii. Nauczyciele mieli także okazję do zapoznania się z kulturą Szkocji.


Problem solving and decision making, Hiszpania

Eliza Sarbińska, Agnieszka Wronowska

W lipcu uczestniczyłyśmy w szkoleniu, na którym zapoznałyśmy się z różnymi metodami i technikami kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Kurs był skupiony wokół praktycznych ćwiczeń, które pozwoliły nam rozwijać krytyczne myślenie i wychodzenie poza schematy w swoich działaniach. Każdy nauczyciel na codzień spotyka się z róznymi problemami, konfliktami, trudnymi do podjęcia decyzjami. Podczas kursu wymieniłyśmy się cennymi doświadczeniami z innymi uczestnikami z różnych krajów i podjęliśmy próbę wspólnego kreatywnego ich rozwiązywania. Poznane metody pozwolą nam podchodzić do tych aspektów inaczej. Techniki, które trenowałyśmy wykorzystamy nie tylko w swojej pracy wychowawczej, ale także podczas lekcji. Wraz z uczniai przygotowujemy międzynarodowe projekty, które pomoga rozpowszechniać kreatywne podchodzenie do rozwiązywania problemów.


Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom, WielkaBrytania

Monika Grądziel, Dorota Skomra

Kurs był zorganizowany przez International Study Programmes i - dla nas dwóch- trwał od poniedziałku do piątku. W naszej grupie znaleźli się nauczyciele różnych przedmiotów z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Turcji; w sumie 12 osób. Sam kurs był bardzo ciekawy i intensywny. Dotyczył przede wszystkim metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli nauczania angielskiego – czy innego języka obcego – poprzez treści bezpośrednio związane z innymi przedmiotami szkolnymi, jak biologia/przyroda, historia, geografia czy nauczanie początkowe.

Niemożliwe byłoby bierne uczestniczenie w zajęciach: podczas swoich „wykładów” doktor Diana Hicks, specjalistka CLIL, wywoływała żywe dyskusje oraz dawała nam wiele praktycznych zadań. Wczuwaliśmy się często w rolę naszych własnych uczniów, żeby zrozumieć, co z ich perspektywy jest najciekawsze i najłatwiejsze do zapamiętania oraz jakiego typu ćwiczenia najbardziej ich angażują i działają na wyobraźnię. Również ćwiczenia językowe prowadzone przez Helen Corbett były bardzo dobrze przygotowane i „aktywizujące” wszystkich kursantów, niezależnie od ich poziomu znajomości angielskiego. Oprócz nowych słów czy związków frazeologicznych nauczyliśmy się różnych gier, które można wykorzystać na wiele sposobów we własnych lekcjach.