Wpis do ewidencji szkół niepublicznych

Zaświadczenie Nr 7.

Zaświadczenie Nr 8.

Zaświadczenie Nr 55.

Zaświadczenie Nr 71.